Balsby SK Home

BALSBY SK

Balsby idrott och aktivitetsförening

God Jul och Gott Nytt År!

 

Nu mot årets slut tänkte vi informera om vad vår klubb har åstadkommit i år.

 

Vi fick en riktig bra tillströmning av medlemmar i sommar, och med det stödet påbörjade vi köpet av klubbstugan från kommunen. Nu är allting överenskommit och påskrivit, och vi väntar på sista fastställande från kommunens sida.

 

Samtidigt har arbetet börjat med att söka finansiering till renovering via Leader för landsbygdsutveckling. Detta projekt skulle kunna inbringa pengar till Balsby SK för renovering av klubbstugan mot att klubben satsar motsvarande arbetstid. Efter några möten mellan Balsby SKs Leader ansökningsgrupp och kommunens Leader representant har vi fått klart för oss hur en skriftlig ansökan ska se ut, och fått höra att vårt fall ser lovande ut.

 

Då taket läkte in både på klubbstugan och boden vid fotbollsplanen samlades en grupp frivilliga förra helgen och lade en morgon på att täta taken i väntan på den stora renoveringen, förhoppningsvis under 2016.

 

På trivselkontot tänker vi tillbaka till årets brännbollsturnering (se Facebook. Har du idéer för fler roliga aktiviteter, skriv gärna till oss på Facebook.

 

Vi har fått bygglov för en BMX-bana och en beach handbollsplan, och Balsbybor kan vänta sig dessa nyheter under 2016.

 

Det är glädjande att se att fler och fler ansluter sig till vår Facebook sida (sök på gruppen BalsbySK). Här kan du skriva vad du tycker, och håller igång en trevlig bykänsla.

 

På hemsidan www.balsbysk.se ser du uppgifter om våra sektioner, boka klubbstugan och följer styrelsens aktiviteter.

 

Nu när allt är planerat och klart ser fram emot stora framryckningar under det kommande året!

 

Balsby SK Styrelse

Kontakta webbredaktör Tony Pearce